3 principy našeho přírodního stavitelství


1. energeticky úsporný – soběstačný dům


Být absolutně soběstačný znamená odpojit se od všech civilizačních zdrojů přežití jako je elektrika, plyn, veřejný vodovod a kanalizace. Uvedená soběstačnost není v dnešní době už utopií (viz zásady a poznání Michaela Reynoldse), ale její okamžité úplné aplikování do našich luhů a hájů bude ještě vyžadovat určité praktické vědecké kroky.

Opido se v první fázi soběstačnosti soustřeďuje na celou řadu optimálních technických řešení:

- akumulace tepla v hmotě
- kamna na dřevo pro vaření, krb pro celoroční vytápění domu
- zádržný zdroj dešťové vody včetně možné filtrace
- vrtaná studna s možností ruční pumpy
- tepelné čerpadlo
- fotovoltaika se záložními bateriemi s případnou kooperací větrné Savoniové turbíny a záložním elektrickým agregátem
- zimní zahrada, která zásobuje dům teplem a řeší vodní odpadní hospodářství s možností pěstování rostlin vhodných pro obživu

2. zdravotní nezávadnost materiálů


Pracujeme s novými a moderními technologiemi, ale také se často vracíme k starým, tradičním, vyzkoušeným a leckdy trvalejším principům, které v sobě kombinují pozorování přírody, jejího promyšleného využití s příjemnou estetikou materiálů (antický řím - M. V. Pollio, keltové, feng-shui...).

Nepoužíváme materiály s příměsí chemických látek, OSB desky, lepené hranoly, cementové desky, polystyrény, polyuretanové pěny apod.

Preferujeme plnou cihlu, kámen, dřevěné kulatiny či hranoly, prkna, písky, hlínu, slámu, konopnou izolaci, ovčí vlnu, fermež, oleje, vosk, pěnové sklo, přírodní jutu, rákos a dřevěné šindele.

Z dnešních materiálů tolerujeme plastové vodovodní a odpadní potrubí, spínače a zásuvky, přírodní asfaltové pasy jako hydroizolace, betonové základy a železobetonové konstrukční stropy. (Současné zdící materiály Porotherm, Ytong, Liapór apod. nepovažujeme samotné za škodlivé, ale neztotožňujeme se s filozofií nosného bloku, který je zároveň i tepelným izolantem, a to ještě ne v plně požadující míře, protože i tyto bloky se dále doporučuje z vnější strany zateplit kontaktním zateplovacími systémy a to nejvíce na bázi polystyrénů, čímž se, celá stavba hermeticky uzavře a brání přirozenému proudění vodních pár a dává možnost vzniku plísním.)

3. sepětí s přírodou


Poslední princip je nejvíce smyslným, protože emoce na vnější impulsy jsou v životě často iracionální, řídí se určitou individuální ztřeštěností jedince, rodiny, posléze i celé společnosti - nemají v mnoha směrech racionální zdůvodnění, ale o to jsou opravdovějšími. Ve svém domě byste se měli dívat a laskat se vším, co je vašemu oku, ruce a duší milé.

Tvoříme organické dispoziční řešení co nejvíce propojené s venkovní přírodou ve formě velkých terasových dveří, střešních oken, světlovodů, krytých i nekrytých teras, venkovních kuchyní a ložnic, což napájí i zbylé smyslové orgány sluchu, čichu a chuti.zpět